s

Vykurujeme a chladíme kapilárnymi rohožami

 

Nízko potenciálny systém kapilárnych rohoží umožňuje kontrolované udržiavanie celoročnej tepelnej pohody. Je určený nie len pre plnoplošné aplikácie, ale aj pre inštaláciu v podlahe, alebo v stropnej konštrukcii prípadne na stenách. 

Kapilárnymi rohožami inštalovanými do podlahy, stien a stropu miestnosti prúdi tepelonosná látka (čistá voda) o teplote 22  ±2°C po celý rok. Tá v zimných mesiacoch ohrieva a v letnom období ochladzuje povrch stavebných konštrukcií.

kapilara_web_tien.jpgNaakumulované teplo do stavebných konštrukcií sa uvoľňuje. Sálaním zo všetkých strán  možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri takto nízkych teplotách.
Jedná sa o jediný systém, u ktorého možno využiť, na dosiahnutie tepelnej pohody, teplotu vody v systéme omnoho nižšiu ako je teplota ľudského tela. A práve táto nízka teplota posúva revolučným spôsobom hranice využiteľnosti solárnej energie v oblasti vykurovania a chladenia, čím vytvárame tepelnú pohodu v obytných budovách.
Jedná sa o tak zásadnú zmenu, že v uvedenom systéme prestáva platiť všeobecne vžitá terminológia. Pojmy teplo a chlad sa z pozície systému kapilárnych rohoží zlučujú. V danom prípade správny technický termín pre tento jav zatiaľ chýba.