Kapilárne rohože v podlahe

Inštalácia kapilárnych rohoží v podlahe plne nahrádza klasické podlahové vykurovanie. Navyše konštrukčná výška je iba zanedbateľný 1cm!

Výhody inštalácie kapilárnych rohoží v podlahe:

  • objem vody v systéme podlahového vykurovania a chladenia kapilárnymi o ploche 100 m2 je do 30 litrov
  • vyššia účinnosť prenosu tepla
  • jednoduchá a rýchla inštalácia
  • nízke prevádzkové náklady
  • dobré tepelno-vlhkosntné parametre konštrukcií
  • optimálne dosiahnutie tepelnej pohody
  • nižšia teplota vykurovacej vody
  • 1,5 krát väčšia teplovýmenná plocha ako u klasického podlahového vykurovania
  • 5 krát menší objem vody ako u klasického podlahového vykurovania
  • vyšší tepelný výkon aj napriek nižšej teplote vody ako pri klasickej podlahovke

 

 

 

Na stiahnutie