Inovatívny čin roka 2011

Kapilárne rohože, ktoré umožnia zníženie nákladov na vykurovanie budov získali ocenenie ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2011.

O ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2011, sa uchádzalo celkom 33 organizácií. Tie najzaujímavejšie počas 5. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory. Ocenenia najlepším odovzdal minister Tomáš Malatinský 22. mája 2012 v rámci 19. Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Nitre.