Kapilárne rohože - systém vykurovania

Kapiliárne rohože tvorí hustá sieť tenkých polypropylenových rúrok. Tie rozvádzajú teplo/chlad do miestností prostredníctvom teplonosného média - vody.

Pre životné prostredie sú najvhodnejšie kapilárne rohože vytvorené z recyklovateľných materiálov ako je napríklad recyklovateľné PP-R (polypropylén).

Systém kapilárnych rohoží je pre človeka návratom k prirodzenému spôsobu zdieľania tepla s nasledujúcimi výhodami:

 • zdravotné hľadisko a tepelná pohoda
 • ekológie a úspory energie
 • ekonomika systému
 • regulácia
 • technologické hľadisko
 • univerzálne využitie 

Výhody systému

Zdravotné výhody:

 • zdielanie tepla sálaním - funguje bez prúdenia vzduchu - nevíri prach
 • vplyvom nízkych teplôt teplonosnej látky nedochádza k prepaľovaniu prachových a biologických častíc na vykurovanom povrchu
 • je prevenciou vzniku plesní a premnoženiu roztočov
 • zabraňuje alergickým a respiračným ochoreniam
 • pôsobí blahodárne na psychiku - vyvoláva optimistické pocity, podobné pôsobenie pri fotoliečbe alebo pri slnečnom žiarení na jar
 • rovnomerné rozloženie teploty po povrchu sálavej plochy
 • malý rozdiel (teplotný spád) medzi teplotou teplonosnej látky a povrchovou teplotou (iba  2-3 °C)

Úspora energie:

 • posun hranice využitia slnečnej energie pre vykurovanie budov
 • úspora až 98% prevádzkových nákladov
 • chladenie priestorov s prakticky nulovými nákladmi
 • veľmi rýchla návratnosť
 • systém je nízkopotenciálny, funguje s najnižšími možnými teplotami
 • celoročne rovnaká teplota teplonosnej látky - vody 22 ±1 °C
 • otvára možnost využit všetky nízkoteplotné ekologické zdroje tepla
 • celosezónne využitie solárnych systémov pre vykurovanie
 • v spojení s tepelnými čerpadlami výrazne prispieva k zlepšeniu vykurovacieho faktoru (na 1 vloženú kWh je vyrobených cca 6-7 kW tepla a umožňuje prirodzené chladenie počas letnej prevádzky)
 • využitie nízkoteplotného odpadového tepla z výrobných technológií - priame využitie bez tepelných čerpadiel
 • využitie geotermálneho tepla v termálnych oblastiach - priame využitie - bez tepelných čerpadiel
 • orientáciou na obnovitelné zdroje sporia zdroje fosílií
 • vhodné k veľkoplošnému chladeniu prirodzenými zdrojmi chladu ako sú studničná voda alebo zemský chlad - chladenie s takmer nulovou spotrebou energie (iba príkon obehového čerpadla)
 • pasívna-solárna architektúra - efektívne využitie pasívnych solárnych ziskov pre krytie potreby tepla (prenos lokálnych ziskov do centrálnej akumulácie)
 • oproti klasickým systémom vytvára rovnakú tepelnú pohodu pri vnútornej teplote o     cca 2-5 °C
 • nižšiu - tým sa sporí 12-30% na nevýrobnom teple
 • vyrábané z recyklovatelného plastu PP-R novej generácie

Regulácia:

 • 10x rýchlejšie reakcie na regulačný zásah než u klasických podlahových alebo stenových systémov
 • minimálna akumulácia tepla
 • spája výhody rýchlo reagujúceho vykurovacieho telesa ("radiátora") a sálavého spôsobu zdielania tepla
 • výrazná samoregulačná schopnosť - nízkoteplotnosť systému umožnuje automatickú pasívnu reguláciu a vyrovnávanie teplôt v rámci objektu

Technológia: 

 • systém je inštalovaný velmi blízko povrchu stavebnej konštrukcie (priamo pod omietkou, dlažbou)
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • rieši problém studených kútov, tepelných mostov

Univerzálne využitie:

 • použitie do všetkých konštrukcií (podlaha, strop, stena)
 • pre novostavby aj rekonštrukcie
 • systém disponuje nízkou stavebnou výškou - iba 4 cm oproti 12 cm pre klasické podlahové vykurovanie
 • využitie pre chladenie a vykurovanie jednou sústavou - udržuje klímu v priestore
  nie je závislý na použitom zdroji tepla
 • otvára ako jediný systém možnost využitia velkoplošného sálania v panelových bytoch a rodinných domoch, vdaka svojej nízkej stavebnej výške
 • cenovo výhodnejšie ako klasické velkoplošné systémy

Orientácia na kvalitu

V modernom výrobnom oddelení sú kapilárne segmenty, z ktorých sa celoplošný systém
zhotovuje, rozmerovo pripravené podla objednávky. Na konkrétnu zákazku a na stavbu sa dodávajú
pripravené pre montáž na konštrukciu steny, podlahy alebo stropu spolu s rozvodným potrubím a
potrebnými tvarovkami pre kompletnú montáž.