Kapilárne rohože v stene

Počuli ste už o stenovom vykurovaní s hrúbkou rúrok len 3,5 mm? Čo bolo doteraz nemožné, je teraz realitou. Kapilárne rohože v stene s hrúbkou krycej omietky len 5 mm umožňuje iba novodobý systém vykurovania kapilárnymi rohožami.

Výhody inštalácie kapilárnych rohoží v stene: 

  • posilňujú alebo úplne nahrádzajú vykurovací a chladiaci výkon
  • sú špečiálne vhodné pre inštaláciu s vysokými požiadavkami na komfort napr. kúpele, wellness, hotely prezentačné miestnosti, rodinné domy s vysokými nárokmi na komfort atď.
  • vykurovanie a chladenie jedným systémom
  • návratnosť
  • nízke prevádzkové náklady
  • dobré tepelno-vlhkosntné parametre konštrukcií
  • optimálne dosiahnutie tepelnej pohody
  • nižšia teplota vykurovacej vody
  • rovnomerné osálanie zvislých konštrukcií = eliminácia tepelných mostov v kútoch